Повнолітні непрацездатні діти: стягнення аліментів на їх утримання

08.02.2021 02:02

Аліменти непрацездатні діти ФБ.png

Є випадки, коли дитина соціально не захищена і не може самостійно забезпечувати себе після досягнення нею повноліття. У зв’язку з цим, законодавцем передбачено механізм захисту повнолітньої дитини у вигляді обов’язку батьків утримати непрацездатних повнолітніх дітей, а в разі відмови у добровільному їх утримання стягнення аліментів.

Стаття 141 СК України визначає, що мати, батько мають рівні обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою, а розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не звільняє від обов'язків щодо дитини.

При цьому, Сімейний кодекс України окремо встановлює обов’язок батьків утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку, сина, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони можуть таку матеріальну допомогу надавати (ч. 1 ст. 198).

Батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у якому визначити розмір та строки виплати, умови якого не можуть порушувати права дитини. Такий договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується, а у разі його невиконання аліменти з одного з батьків, який його не виконує, можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса (ст. 189 СК України). Зазначений механізм застосовується й щодо непрацездатної повнолітньої дитини.

У випадку, коли батьки не дійшли добровільної згоди щодо утримання їх дитини та не укладали договір про сплату аліментів, то такий спір вирішується у судовому порядку.

Частіше всього основні витрати на утримання повнолітньої непрацездатної дитини несе той із батьків, із ким проживає дитина, а через те, що така дитина, як правило, потребує більшого догляду така особа позбавлена можливості повноцінно працювати та отримувати заробітну плату, або змушена залучати інших осіб для здійснення догляду за дитиною. Саме через це виникає необхідність стягнути аліменти з другого із батьків, який не здійснює належного утримання повнолітньої дитини.

У разі звернення до суду із позовом про стягнення аліментів на повнолітню непрацездатну дитину варто врахувати наступні умови.

1.Позовні заяви у даній категорії справ часто залишаються без розгляду у зв’язку з тим, що один із батьків звертався до суду від свого імені в той час, як дитина досягла повноліття.

У разі дієздатності повнолітньої непрацездатної дитини саме вона є суб’єктом звернення до суду із позовом про призначення аліментів. Проте, якщо внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, то в такому випадку така дитина має бути визнана недієздатною за рішенням суду і лише після цього один з батьків, який призначений опікуном набуває право буди позивачем у цій категорії справ.

2.Однією з обов’язкових умов для задоволення такого позову є наявність факту непрацездатність дитини, на підтвердження якого необхідно надати суду відповідні документи (довідка про інвалідність внаслідок фізичної чи психічної хвороби, рішення про визнання особи недієздатною тощо).

3.При вирішення питання стягнення аліментів на повнолітню дитину, на відміну від аліментів на дитину, суд враховую наявність у того з батьків, з кого необхідно стягнути аліменти, можливості надавати таку матеріальну допомогу. На підтвердження даного факту суду потрібно надати відповідні документи, наприклад, довідку про доходи, довідку з місця роботи, інформацію про якісь трати відповідача тощо.

Проте є випадки, коли одному із батьків не відомо про дохід іншого. В такому випадку потрібно просити суд призначити аліменти у твердій грошовій сумі виходячи із співвідношення прожиткового мінімуму, витрат на лікування, оздоровлення, тощо, що узгоджується з положеннями ч. 1 ст. 200 СК України, ст. 2 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення». Докази на підтвердження таких витрат також потрібно надати суду.
Якщо відповідач не доведе, що він не спроможний надавати матеріальну допомогу, такі позови, як правило, задовольняються судом.

4.При визначенні розміру аліментів судом враховуються стан здоров'я та матеріальне становище дитини; стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів; наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина; наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів; доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів; інші обставини, що мають істотне значення.

5.Аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня пред'явлення позову (ч. 1 ст. 191 СК України), а отже у разі позитивного рішення нарахування буде здійснено не з дня постановлення рішення, а з дня звернення до суду.

Аналіз рішень з Єдиного державного реєстру судових рішень свідчить, що в більшості випадків суди задовольняють позовні вимоги щодо призначення аліментів на утримання непрацездатних повнолітніх дітей. Але також зустрічаються ситуації, коли відповідач є пенсіонером або інвалідом та позбавлений можливості працювати і надавати фінансову допомогу, і в таких випадках суди відмовляють у задоволенні позовних вимог.