ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

09.03.2021 11:03

Сімейним кодексом передбачено, що шлюбним договором регулюються майнові відносини між подружжям, визначаються їхні майнові права та обов’язки.

Проте, подружжя не може передбачати обов’язки особистого характеру по відношенню один до одного, а також особисті немайнові відносини між ними та дітьми, як наприклад це передбачено у шлюбних договорах за законом інших країн.

Що може бути предметом договору?

1) визначити статус будь-якого майна (особиста або спільна сумісна власність), набутого до, під час та після припинення шлюбу;

2) визначити порядок користування майном, яке належить одному з подружжя;

3) визначити порядок користування банківськими рахунками та готівковими коштами;

4) передбачити можливість утримання одного з подружжя на випадок втрати працездатності;

5) визначити порядок виконання сторонами кредитних чи інших майнових зобов'язань;

6) передбачити порядок оплати одним із подружжя таких витрат, як лікування, відпочинок, медичне страхування тощо;

7) передбачити майнові права та обов'язки на випадок розлучення.

Що не може бути предметом шлюбного договору?

1) регулювання сімейних відносин між чоловіком і дружиною;

2) визнання одного з подружжя недієздатними;

3) позбавлення можливості звертатися до суду, захищаючи свої права та інтереси;

4) заборона займатися підприємництвом, або отримувати доходи;

5) визначення прав та обов'язків чоловіка або дружини щодо їхніх дітей;

6) не можна зазначати умови, які суперечать нормам Сімейного кодексу України.

Як укладається шлюбний договір?

1) укладається в письмовій формі в 3 примірниках і підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.

2) може бути укладено особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, в такому випадку він вступає в силу в день реєстрації шлюбу.

3) може бути укладено вже одруженою парою, тоді договір починає діяти з моменту нотаріального посвідчення.

Скільки діє шлюбний договір?

У шлюбному договорі може бути встановлено загальний строк його дії та за бажанням сторін, можуть передбачатися строки тривалості окремих прав та обов'язків.

Може бути встановлена чинність договору або окремих його умов і після припинення шлюбу.

Чи можна вносити змінити в умови договору ?

Так, але одностороння зміна умов шлюбного договору не допускається. Внести зміни до шлюбного договору можна тільки, якщо:

1) обидва з подружжя бажають змінити умови шлюбного договору, вони звертаються до нотаріуса із відповідною заявою;

2) на вимогу одного з подружжя шлюбний договір може бути змінений за рішенням суду, якщо цього вимагають його інтереси, інтереси дітей, а також непрацездатних повнолітніх дочки, сина, що мають істотне значення.

В яких випадках шлюбний договір може бути розірваний або визнаний недійсним?

1) відмова подружжя від договору шляхом подання заяви до нотаріуса;

2) розірвання шлюбного договору на вимогу одного з подружжя за рішенням суду.

Одностороння відмова від шлюбного договору не допускається.

Отже, особливість шлюбного договору полягає у тому, що майнові права й обов’язки подружжя можуть бути визначені дещо по іншому, ніж це передбачено загальними правилами сімейного законодавства.

Тобто, якщо за загальним правилом майно, яке придбане одним із подружжя до укладення шлюбу є його приватною власністю, то за шлюбним договором можна передбачити, що таке майно стає спільною сумісною власністю. І навпаки, якщо за загальним правилом майно, яке придбано у шлюбі є спільною сумісною власністю, то шлюбним договором може бути передбачено, що на випадок розлучення таке майно стає 100% власністю одного з подружжя.